Noordstaet

Prins Willem-Alexander Kazerne


Groen van Prinstersingel 44 2805 TE Gouda

Locatie

Prins Willem-Alexanderkazerne

 

Groen van Prinstersingel 44
2805 TE Gouda

 

+ naastgelegen kavel
met o.a. voormalig Ouwe Gouwe

Woningen

woningenaantal: 224
eventueel te optimaliseren naar
300 woningen

Type woningen

koop en huur
(> 33% met sociaal karakter)

Bergingen

224 individuele bergingen
bij parkeren

Oppervlakte kavel

17.267 m² (kazerne = 13.000 m² BVO)
3.500 m² naastgelegen kavel (Ouwe Gouwe)
20.767 m² totaal

Woning oppervlakte

variërend van 60 tot 110 m² GO
(gemiddeld 80 m²)

Parkeeroplossing

338 stuks in afgesloten parkeergarage
op maaiveld en verdiept

Doelgroep

wijkbewoners Gouda Noord
divers wonen met een sociaal karakter
50+’ers, levensloopbestendig wonen

Buitenruimtes

tuinen aan de straat, binnentuin, daktuin
en balkons voorzien van bomen

Bezoekers

64 stuks haaksparkeren in openbare ruimte
tevens bezoekersparkeren tbv sportverenigingen

Planologische inpassing

Een passende planologische invulling in de wijk Gouda Noord vormt het startpunt voor Noordstaet. Het Bewonersplatform Gouda Noord en de bewoners hebben gekozen voor uitgangspunten die hierbij aansluiten. Het plangebied betreft de locatie van de voormalige Prins Willem-Alexander kazerne die gesloopt zal worden, gelegen aan de Groen van Prinsterersingel en de Bodegraafsestraatweg, de Wibautstraat en begrensd door de sporthallen. Noordstaet beoogt bebouwing, wegen, groen en water in het plangebied te reorganiseren. De bebouwing sluit aan op de huidige stedenbouwkundige structuur, respecteert waar mogelijk bestaande groenstructuren en neemt vorm, richting en hoogte van bestaande bebouwing over.

Wonen voor iedereen

Noordstaet krijgt, in samenspraak met de bewoners uit de wijk en de gemeente, een mix krijgen van verschillende groottes en typen woningen. Er wordt een ontwikkeling voorgesteld van ca. 230 woningen bestaande uit overwegend 50+ appartementen. Onderverdeeld in circa 150 woningen van 90-110 m2 in de middelhuur en koopsector, 40 woningen van 50-60 m2 met een “sociaal” karakter, en circa 40 woningen in het duurdere huur- en koopsegment.

Veiligheid

Door de aanwezigheid van collectieve ruimtes en voorzieningen op straatniveau en de inrichting van de omliggende en groene openbare ruimte wordt een prettig en veilig gevoel gecreëerd. De opzet van Noordstaet in overzichtelijke blokken en de hoge mate van collectiviteit verhogen de sociale controle. De openbare binnengebieden zullen in de avonduren afgesloten kunnen worden middels fraai vormgegeven hekwerken. Daarnaast krijgt Noordstaet moderne faciliteiten op het gebied van toezicht en veiligheid, zodat bewoners, bezoekers en gebruikers zich prettig en veilig voelen in en rondom het complex.

Verkeer en parkeren

Door de situering van Noordstaet op het kavel wordt op wijkniveau de verkeersafwikkeling verbeterd en komen er meer parkeermogelijkheden, mede voor de naastgelegen sportvoorzieningen. Daarnaast biedt de ontwikkeling toekomstige bewoners goede parkeerfaciliteiten in een deels verdiepte parkeergarage.

Zorg en welzijn in de wijk

Aan de Wibautstraat zal in samenwerking met lokale partijen en initiatieven een fysieke zorgvoorziening komen. Mogelijk wordt dit een wijkcentrum dat de bewoners van Noordstaet maar ook de overige wijkbewoners verschillende faciliteiten biedt op het gebied van zorg en welzijn. Geheel naar Groenstaet concept zal er ook een ontmoetingsruimte, op een centrale plaats in het complex worden gerealiseerd. Bovenop de voorzieningenplint ligt een “Tiny Forest ”. Een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan waar buurtbewoners de Nederlandse natuur kunnen ontdekken.

Groen

In samenspraak met bewoners, het Bewonersplatform Gouda Noord, de Gemeente en andere belanghebbenden zal het project een groen karakter krijgen. Om de leefbaarheid en de kwaliteit te verhogen, is op het terrein zelf en aan alle zijden van het gebied gekozen voor een groene uitstraling. Er zijn door de twee gesloten bouwblokken meanderende paden die de blokken onderling verbinden en ook het aan de Bodegraafsestraatweg gelegen Park Noordstaet met de nieuwe bebouwing en de bestaande wijk verbinden. Hier ontstaan aangename verblijfsplekken in de groene openbare ruimte.

Duurzaam

Beproefde technieken op het gebied van energieopwekking, isolatie, verwarming en ventilatie zullen gecombineerd worden. Dit heeft zowel voordelen voor het milieu als voor de maandlasten van de toekomstige bewoners. De verduurzaming zal met toekomstige bewoners en huurders worden vormgegeven.

Bewonersparticipatie

De aard en schaal van het project vragen om een gedegen belangenafweging en zorgvuldige afstemming met de wijk en haar bewoners. Toekomstige bewoners van Noordstaet kunnen in een vroeg stadium participeren in de planvorming van Noordstaet. Dat geldt zowel voor de eigen woning als voor de inrichting van het plangebied. De mens, en de omgeving staan hierin centraal.